2023-04-12
Gregor Lersch 葛雷欧•洛许(德国)

           Gregor Lersch 葛雷欧•洛许  (德国)  教授 简介:


        • 德国现代花艺大师
        • 被誉为“世界花艺架构之父”
        • 1976年德国杯花艺大赛冠军
        • 1977年代表德国参加世界杯花艺大赛
        • 1978年欧洲杯花艺大赛冠军,首次为德国赢得国际性花艺大赛首奖
        • 1979年 代表德国参加花艺从业员世界杯大赛
        • 1979年「金郁金香」花艺大赛冠军
        • 1979年 于比利时花艺设计展中荣获金洲奖
        • 1981年代表德国参加花艺从业员世界杯大赛荣获第五名
        • 受邀担任2011洲际杯花艺竞赛评审
        • 应邀巡回世界花艺教学、表演及演讲
        • 出版花艺书籍:《花艺设计原理》、《葛雷欧花艺设计技法》、《葛雷欧花艺设计手绘图本》等